Wie zijn we


 

Profs For Industry is een naamloze vennootschap met een eigen bestuursorgaan en een eigen identiteit, die uitgaat van een lange termijn visie. Onze doelstelling is het realiseren van langdurige partnerships met onze klanten. Hierdoor leren we hun activiteiten en visie beter kennen waardoor wij ook veel beter en sneller de juiste medewerkers kunnen aanbieden.

Profs For Industry opteert niet voor volume maar wel voor een beperkt aantal opdrachten zodat elke opdracht met de nodige kwaliteitszorg kan gerealiseerd en opgevolgd worden.

Wij voeren een open communicatie met elke medewerker. Deze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en professionalisme, dit zodoende wij zijn/haar doel van persoonlijke verwezenlijking kunnen realiseren.

Aandachtig luisteren naar onze klanten en kandidaten staat centraal zodoende wij aan beide het juiste advies kunnen geven.

Duurzaamheid is bij ons dagelijkse realiteit, waarbij respect voor mensen, het leefmilieu en sociale verantwoordelijkheden centraal staan. Vaak hebben de projecten waaraan Profs For Industry meewerkt een grote maatschappelijke relevantie.