Safety newsflash: Persoonlijke beschermmiddelen


 

De bedrijfsvoering van elk modern bedrijf vereist dagelijks een grote verscheidenheid aan handelingen.

Elke handeling vraagt om zijn eigen specifieke, vakkundige aanpak en bijhorende persoonlijke beschermingsmiddelen

Toelichting bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidshelm

Het dragen van hoofdbescherming is verplicht:

 • Daar waar kans bestaat getroffen te worden door wegvliegende of vallende voorwerpen
 • Daar waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd
 • Daar waar dit door middel van een blauw met wit bord staat aangegeven

Bij gebruik van een veiligheidshelm zijn de volgende punten van belang:

 • Veiligheidshelmen moeten voorzien zijn van een CE-merkteken
 • In de binnenzijde van de helm dient de fabricagedatum vermeld te staan
 • Leg een veiligheidshelm nooit op de hoedenplank van uw auto.  Dit bevorderd namelijk het verouderingsproces van de helm.  Daarnaast zal bij het maken van een noodstop de helm naar voren vliegen en kan hierbij ernstig letsel veroorzaken

Controleer voor het gebruik:

 • De helmschaal op beschadigingen
 • De juiste afstelling van het binnenwerk

Als de helm bij het voorover bukken afvalt, moet het binnenwerk strakker gesteld worden
Zorg ervoor dat er tussen de helmschaal en uw hoofd voldoende vrije ruimte aanwezig is

Gehoorbescherming

Bij 80 dB(A) kan lawaai schadelijk zijn als u er langdurig in moet werken.  Dat is wetenschappelijk aangetoond.  De werkgever is daarom vanaf die geluidssterkte wettelijk verplicht om gehoorbescherming te geven.  Bovendien moet de werkgever brongerichte acties ondernemen om het geluidsniveau te verminderen.  De werknemer is wettelijk verplicht de gehoorbescherming te dragen.  Vanaf 90 dB(A) blijven de vorige verplichtingen staan, maar moet de werkgever de plaatsen afbakenen en markeren.

Aandachtspunten voor het gebruik van gehoorbescherming:

 • Breng de gehoorbescherming aan voordat de ruimte betreden wordt of voordat het lawaai geproduceerd wordt
 • Maak oorkappen, oordoppen en otoplastieken na het gebruik ervan schoon
 • Zorg dat de vingers waarmee u gehoor beschermende middelen in het oor aanbrengt schoon zijn
 • Controleer regelmatig de afsluitranden van de oorkappen.  Vervang deze als ze hard of stug worden of als ze gescheurd of beschadigd zijn

Veiligheidsbril

Het dragen van een veiligheidsbril is nodig bij werkzaamheden waarbij door stof of rondvliegend materiaal gevaar voor de ogen aanwezig is.  Een veiligheidsbril heeft geharde glazen of kunststof glazen die speciaal gemaakt en getest zijn voor het tegenhouden van rondvliegende materiaaldeeltjes.  Een veiligheidsbril moet in elk geval worden gebruikt bij slijpen, verspanende bewerkingen en hakken.  Collega’s in de omgeving moeten worden gewaarschuwd wanneer rondvliegende deeltjes binnen hun bereik terecht kunnen komen.  Ook zijn moeten in dat geval hun ogen beschermen, of er dient voor een deugdelijke afscherming te worden gezorgd.  Veiligheidsbrillen met zijkapjes geven een betere bescherming.

Veiligheidsschoenen

 U dient bij de uitvoering van werkzaamheden altijd uw veiligheidsschoenen te dragen. Natte schoenen mogen niet bij de verwarming worden gedroogd: daardoor gaat het leer barsten.  Versleten schoenen en schoenen die met giftige stoffen in aanraking zijn geweest moeten worden vervangen.