Safety newsflash: Omgaan met collega's


 

Omgaan met collega’s

Op veel werkplekken zijn we vaak met meerdere mensen tegelijkertijd aan het werk.  De onderlinge verstandhouding is dus van belang voor een goede samenwerking en sfeer op de werkvloer.  Wanneer de samenwerking niet optimaal is kunnen er problemen in de productie ontstaan of zelfs de veiligheid op de werkvloer in het gedrang komen.


Risico’s

Door slechte verstandhoudingen is er een verhoogde kans op:

 • Ongevallen en onveilige situaties door miscommunicatie
 • Ongevallen en onveilige situaties door rivaliteit en ruzie
 • Materiële schade en productieverlies door miscommunicatie en onenigheid

Oorzaak en gevolg

Een slechte omgang met collega’s kan veroorzaakt worden door:

 • Slechte of onvolledige communicatie
 • De manier van leidinggevenden of dat leidinggevenden onvoldoende (natuurlijk) gezag hebben
 • Verschillen in persoonlijkheid
 • Vooroordelen (over uiterlijk, leeftijd, geslacht, geaardheid, afkomst en/of geloof)
 • Pesten en roddelen
 • Intimidatie en seksuele intimidatie
 • Rommelig werken en/of slecht werk afleveren

Factoren die van belang zijn voor een goede omgang met collega’s

Een goede omgang met collega’s houdt in dat er met respect voor elkaar gewerkt wordt aan een gezamenlijk doel.  Hierbij zijn o.a. de onderstaande factoren belangrijk:

 • Collegialiteit
 • Samenwerking
 • Samenhorigheid
 • Overleggen
 • Om kunnen gaan met kritiek
 • Rekening houden met anderen
 • Waardering hebben voor (het werk) van anderen
 • Opvolgen van (veiligheid)regels.

Normen en waarden

We houden ons aan de normen en waarden die gelden binnen ons bedrijf.  Dit zijn min of meer ongeschreven regels waar we als bedrijf veel waarde aan hechten en welke we niet willen overschrijden.  Wanneer we dit wel doen worden we door collega’s hierop aangekeken.

Voorbeeld:           Waarde = respect voor elkaar

                            Norm = elkaar op een vriendelijke manier aanspreken

Alle eerder genoemde factoren met betrekking tot het omgaan met collega’s zijn je sociale vaardigheden.  Dit zijn eigenschappen die je hebt (of niet hebt) om goed met je medemens om te kunnen gaan.

Communicatie

Veel problemen in de omgang met elkaar kunnen we voorkomen door goed met elkaar te communiceren. Dit houdt o.a. in:

 • Dat je actief deelneemt aan werkoverleg
 • Dat je rekening houdt met de mening van anderen
 • Dat je ook je eigen mening kenbaar maakt
 • Dat je kritiek durft te geven maar ook dat je kritiek in ontvangst kunt nemen
 • Dat je gezamenlijk tot een planning komt
 • Dat je duidelijke afspraken maakt
 • Dat je gemaakte afspraken nakomt

Communicatie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Wat je zegt (verbale communicatie)
 • Je lichaamstaal (non-verbale communicatie)
 • De manier waarop je iets zegt (vocaal/toon)

De invloed van werkprestaties

Grote irritaties kunnen ontstaan wanneer we niet allemaal even netjes werken of wanneer er slecht werk afgeleverd wordt.  Het afgeleverde werk is een visitekaartje voor jezelf en vaak ook voor het bedrijf waar je voor werkt. Het is dus belangrijk om:

 • Altijd te zorgen voor de juiste orde en netheid op de werkplek
 • Alle gereedschappen en materialen op de afgesproken plaatsen te leveren, op te slaan en/of op te bergen
 • Goed werk af te leveren (zoals afgesproken)

Houdt rekening met verschillende persoonlijkheden

Wanneer we met meerdere personen werken hebben we ook te maken met net zoveel verschillende persoonlijkheden.  Verschillen zijn er o.a. door:

 • Leeftijd, geslacht, geaardheid, afkomst, uiterlijk en/of geloof
 • Lichamelijke beperkingen
 • Het soort functie dat bekleed wordt
 • De snelheid waarmee iemand werkt
 • Het gedrag (druk of rustig) dat iemand vertoont
 • De stemming (vrolijk, vriendelijk, bedroefd en of stug)

Dit zijn allemaal eigenschappen die je persoonlijkheid mee bepalen.   Een persoonlijkheid is geen waarde oordeel over goed of slecht.

Maak je dus niet schuldig aan discriminatie, pesten, roddelen, intimidatie en seksuele intimidatie.  Dat zijn ongewenste omgangsvormen. We zijn allemaal anders maar hebben wel allemaal hetzelfde doel.  Daarom moeten elkaar respecteren in hoe we zijn.

Iedereen maakt weleens fouten en niemand is perfect, dus:

 • Houd rekening met anderen
 • Kom voor jezelf op
 • Durf nee te zeggen
 • Zorg dat je met anderen om kunt gaan
 • Heb respect voor elkaar

Samenwerking

Met meerdere mensen tegelijk aan een gezamenlijk doel werken vraagt om een goede samenwerking.  Door goed samen te werken met leidinggevenden en collega’ s ontstaat het gewenste resultaat.  Je kunt het vergelijken met een teamsport waar het belangrijk is dat we:  

 • Elkaar helpen waar dat nodig is
 • Boodschappen correct, volledig en op tijd doorgeven

Vertrouwenspersoon

Om te voorkomen dat vormen van pesten, roddelen, discriminatie en (seksuele) intimidatie lijden tot grote problemen op de werkvloer of het uitvallen van medewerkers, moet een bedrijf hierop beleid voeren.  Onderdeel hiervan is het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon.  Een vertrouwenspersoon is iemand die mensen kan helpen wanneer er sprake is van problemen op de werkvloer die je in vertrouwelijke sfeer wilt bespreken.